Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิป jumbo jili Gideon Sundback เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 1880 เขาเป็นวิศวกรไฟฟ้า ชาวสวีเดน-อเมริกัน ผลงานของเขาได้ปรับปรุงและพัฒนาความก้าวหน้าของซิป ระหว่างปี 1906 […]