ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) jumbo jili François Auguste René Rodin (12 พฤศจิกายน 2383-17 พฤศจิกายน 2460) เป็นประติมากรชาวฝรั่งเศส […]