เหวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน jumbo jili เวิน เจียเป่า (เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2485) เป็นนักการเมืองชาวจีนที่เกษียณอายุราชการซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่หก ของสภาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลจีนเป็นเวลาสิบปีระหว่างปี 2546 […]