Martin Cooper ต้นแบบโทรศัพท์มือถือ jumbo jili มาร์ติน ” มาร์ตี้ ” คูเปอร์ (เกิด 26 ธันวาคม 2471) เป็นวิศวกรชาวอเมริกัน เขาเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการคลื่นความถี่วิทยุโดยมีสิทธิบัตร […]