มิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) jumbo jili Mikhail Gorbachevเต็มMikhail Sergeyevich Gorbachev (เกิด 2 มีนาคม 2474, Privolnoye, Stavropol […]