ปาโบล รุยซ์ ปีกัสโซ ( Pablo Ruiz Picasso) jumbo jili ปาโบลรุยซ์ปิกัสโซ เป็นภาษาสเปนจิตรกรประติมากรพิมพ์ , ปั้นและโรงละครนักออกแบบที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขาในประเทศฝรั่งเศส ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่ 20 เขาเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ร่วมก่อตั้ง […]