พี่น้องตระกูลไรท์ วิลเบอร์ – ออร์วิล ไรท์ (Writhe Brother) jumbo jili พี่น้องไรต์ (อังกฤษ: Wright brothers) ได้แก่ ออวิลล์ ไรต์ […]