นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือนามปากกาว่า ศรีบูรพา jumbo jili กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือรู้จักกันดีในนามปากกาว่า ศรีบูรพา (31 มีนาคม พ.ศ. 2448 — 16 […]