จอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson) jumbo jili สตีเฟนสัน เป็นบุคคลแรกที่ที่บุกเบิกกิจการรถไฟให้เกิดขึ้นและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสะดวกสบายจนถึงปัจจุบันนี้ เขามาจากครอบครัวฐานะยากจนเช่นกัน พ่อมีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่ พออายุได้ 14 ปี เขาก็ไปเป็นกรรมกรในเหมืองถ่านหิน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยพ่อในการคัดแยกถ่านหิน เขาชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกลต่างๆภายในเหมือง […]
เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) jumbo jili เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) เป็นชาวอิตาลี (เกิดที่เมืองวินชี […]
Martin Cooper ต้นแบบโทรศัพท์มือถือ jumbo jili มาร์ติน ” มาร์ตี้ ” คูเปอร์ (เกิด 26 ธันวาคม 2471) เป็นวิศวกรชาวอเมริกัน เขาเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการคลื่นความถี่วิทยุโดยมีสิทธิบัตร […]
อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) jumbo jili อัลเฟรด โนเบล เบอร์นาร์ด เป็นนักเคมีชาวสวีเดน, วิศวกร, นักประดิษฐ์, นักธุรกิจ และผู้ใจบุญ เขาจัดที่แตกต่างกัน 355 […]