กูกลิเอลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marcony) jumbo jili Guglielmo Giovanni Maria Marconi เป็นคนอิตาลี นักประดิษฐ์และวิศวกรไฟฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิก การทำงานในระยะยาวส่งวิทยุ พัฒนากฎหมายมาร์โคนีและวิทยุโทรเลขระบบ Marcheseมาร์โคนีเป็นเครดิตเป็นนักประดิษฐ์ของวิทยุ และเขามีส่วนร่วม […]
Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิป jumbo jili Gideon Sundback เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 1880 เขาเป็นวิศวกรไฟฟ้า ชาวสวีเดน-อเมริกัน ผลงานของเขาได้ปรับปรุงและพัฒนาความก้าวหน้าของซิป ระหว่างปี 1906 […]