Alan Turing ต้นแบบของคอมพิวเตอร์ jumbo jili แอลัน แมธิสัน ทัวริง เป็นนักคณิตศาสตร์, นักตรรกศาสตร์, นักรหัสวิทยาและวีรบุรุษสงครามชาวอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์เขาได้สร้างรูปแบบที่เป็นทางการทางคณิตศาสตร์ของการระบุขั้นตอนวิธีและการคำนวณ โดยใช้เครื่องจักรทัวริง ซึ่งตามข้อปัญหาเชิร์ช-ทัวริงได้กล่าวว่าเป็นรูปแบบของเครื่องจักรคำนวณเชิงกลที่ครอบคลุมทุก ๆ รูปแบบที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ […]
เซอร์ ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Sir Tim Berners-Lee) jumbo jili เซอร์จอห์นทิโมธี Berners-Lee OM KBE FRS FREng FRSA FBCS […]