อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) jumbo jili NSlbert Einstein เกิดที่ Ulm ใน Württemberg ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. […]