พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ jumbo jili มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (7 พฤษภาคม พ.ศ. 2398 – 10 สิงหาคม พ.ศ. […]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท jumbo jili พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2414) เป็นพระราชโอรสลำดับที่ […]