จอห์น ลิดเกต (John Lydgate) jumbo jili John Lydgate of Bury เป็นพระภิกษุและกวีชาวอังกฤษ เกิดที่Lidgateใกล้ Haverhill เมือง Suffolk ประเทศอังกฤษผลงานบทกวีของ […]