โจฮันเนส เคพเลอร์ (Johannes Kepler) jumbo jili โยฮันเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นักดาราศาสตร์ นักโหราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ เขาค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในงาน Astronomia nova, […]
พี่น้องตระกูลไรท์ วิลเบอร์ – ออร์วิล ไรท์ (Writhe Brother) jumbo jili พี่น้องไรต์ (อังกฤษ: Wright brothers) ได้แก่ ออวิลล์ ไรต์ […]
แมกซ์ แพลงค์ (MAX PLANCK) jumbo jili มักซ์ คาร์ล แอนสท์ ลุดวิจ พลังค์ (Max Karl Ernst Ludwig Planck) […]
เหมา เจ๋อตุง (Mao Tse-tung) jumbo jili เหมา เจ๋อตง หรือ เหมา เจ๋อตุง หรือที่นิยมเรียกอีกอย่างว่า ท่านประธานเหมา เป็นนักปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์ชาวจีนที่กลายเป็นบิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ซึ่งเขามีบทบาทเป็นประธานแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน […]
บารัค โอบามา (Barack Obama) jumbo jili บารัก ฮูเซน โอบามา ที่ 2 (Barack Hussein Obama II) เป็นนักการเมืองชาวอเมริกัน […]
เจงกิส ข่าน Genghis Khan jumbo jili เจงกีสข่าน เกิดTemujin เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นครั้งแรกมหาขันธ์ ( จักรพรรดิ ) ของจักรวรรดิมองโกลซึ่งกลายเป็นอาณาจักรที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่เขาตาย . เขาเข้ามาสู่อำนาจโดยการรวมกันของหลายชนเผ่าเร่ร่อนของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากที่ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิและถูกประกาศเจงกีสข่าน […]
ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) jumbo jili ชาร์ลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน เป็นภาษาอังกฤษธรรมชาติ , นักธรณีวิทยาและนักชีววิทยา ที่รู้จักกันดีสำหรับผลงานของเขาไป วิทยาศาสตร์ของวิวัฒนาการ ข้อเสนอของเขาที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและถือเป็นแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แตกแขนงของวิวัฒนาการเป็นผลมาจากกระบวนการที่เขาเรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งในการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่มีผลคล้ายกับการเลือกเทียมมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ […]
มีเกลันเจโล เมรีซี ดา การาวัจโจ (Michelangelo Merisi da Caravaggio) jumbo jili มีเกลันเจโล เมรีซี ดา การาวัจโจ (Michelangelo Merisi […]
ฮานน์ คริสเตียน เออร์สเตด (Hans Christian Oersted) jumbo jili แฮนส์ เครสแจน เออร์สเตด เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับความเป็นแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเออร์สเตดเกิดเมื่อวันที่ 14 […]
นอร์มัน ร็อคเวลล์ Norman Rockwell jumbo jili นอร์แมน เพอร์เซเวล ร็อคเวลล์ (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2437 – 8 พฤศจิกายน […]