มาดาม มารี คูรี่ (MADAM MARIE CURIE) jumbo jili Marie Curie Salomea Sklodowska เป็นโปแลนด์และสัญชาติฝรั่งเศส ฟิสิกส์และนักเคมีผู้ดำเนินการสำรวจวิจัยเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ในฐานะที่เป็นมรดกแรกของตระกูล Curie […]
กูกลิเอลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marcony) jumbo jili Guglielmo Giovanni Maria Marconi เป็นคนอิตาลี นักประดิษฐ์และวิศวกรไฟฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิก การทำงานในระยะยาวส่งวิทยุ พัฒนากฎหมายมาร์โคนีและวิทยุโทรเลขระบบ Marcheseมาร์โคนีเป็นเครดิตเป็นนักประดิษฐ์ของวิทยุ และเขามีส่วนร่วม […]
แซมมวล มอร์ส (Samuel Morse) jumbo jili ซามูเอล ฟินลีย์ บรีส มอร์ส (27 เมษายน พ.ศ. 2334 – 2 […]
โจเซฟ พริสต์ลีย์ (Joseph Priestly) jumbo jili โจเซฟ เป็นภาษาอังกฤษเคมี , ปรัชญาธรรมชาติ , ดินแดน นักบวช , ไวยากรณ์การศึกษาหลายเรื่องและเสรีนิยม ทฤษฎีการเมืองที่ตีพิมพ์ […]
เจมส์ คลาร์ก แมกเวล (James Clark Maxwell) jumbo jili James Clerk Maxwell เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสก็อต และนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบทฤษฎีคลาสสิกของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่อธิบายไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันของปรากฏการณ์เดียวกันเป็นครั้งแรก เวลา. สมการของแมกซ์เวลล์สำหรับแม่เหล็กไฟฟ้าถูกเรียกว่า ” […]
อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง (Alexander Flaming) jumbo jili เซอร์อเล็กซานเดเฟลมมิ่ง เป็นสก็อตแพทย์และจุลชีววิทยารู้จักกันดีที่สุดสำหรับการค้นพบโลกเป็นครั้งแรกที่มีประสิทธิภาพในวงกว้างยาปฏิชีวนะสารซึ่งเขาเรียกยาปฏิชีวนะ การค้นพบของเขาในปี พ.ศ. 2471 ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าเบนซิลเพนิซิลลิน (หรือเพนิซิลลิน จี) จากเชื้อราเพนิซิลเลียม รูเบนส์ […]
คาโรลุส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) jumbo jili ลินเนียสเป็นนักพฤกษศาตร์ชาวสวีเดน ที่จำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนที่สุด ทำให้วิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความชัดเจนและสะดวกสำหรับการศึกษา ต่อมาเขาเป็นคนที่รักต้นไม้พืชธรรมชาติและใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อศึกษาเรื่องต้นไม้ บิดาของเขามีเป็นพระสอนศาสนา รวมทั้งบิดาก็ถ่ายทอดปลูกฝังให้ความรู้แก่เขาตลอดมา ลินเนียนเรียนจบแพทย์ศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์ดวิก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขณะที่เรียนอยู่เขาก็ศึกษาค้นคว้าด้านพืชและสัตว์อยู่ตลอดเวลา จนในปี […]
จอร์จ ไซมอน โอห์ม ( George Simon Ohm) jumbo jili เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ดี พ่อของเขามีอาชีพทำช่างกุญแจและปืน แม้ฐานะจะไม่ดีแต่เขาก็ขวานขวายหาความรู้ใส่ตัวเสมอ เขาเข้าเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เออร์เลงเกน แต่อยู่ได้ปีกว่าๆก็ต้องลาออก เพราะขาดทุนทรัพย์ […]
จอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson) jumbo jili สตีเฟนสัน เป็นบุคคลแรกที่ที่บุกเบิกกิจการรถไฟให้เกิดขึ้นและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสะดวกสบายจนถึงปัจจุบันนี้ เขามาจากครอบครัวฐานะยากจนเช่นกัน พ่อมีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่ พออายุได้ 14 ปี เขาก็ไปเป็นกรรมกรในเหมืองถ่านหิน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยพ่อในการคัดแยกถ่านหิน เขาชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกลต่างๆภายในเหมือง […]
จอห์น ดาลตัน (John Dalton) jumbo jili ดาลตัน เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมี เขามีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ตาม บิดามีอาชีพเป็นช่างทอผ้า เขาเข้าเรียนขั้นต้นที่ที่ใช้โรงสวดประกอบพิธีทางศาสนา และสามารถเปิดโรงเรียนสอนเองได้ วิทยาศาสตร์สาขาแรกที่สนใจคือ อุตุนิยมวิทยา (meteorology) […]