อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) jumbo jili อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) เป็นนักการเมืองเยอรมันเชื้อชาติออสเตรีย หัวหน้าพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ พรรคนาซี ฮิตเลอร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ระหว่าง ค.ศ. […]
เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) jumbo jili เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด บารอนรัทเทอร์ฟอร์ดที่ 1 แห่งเนลสัน (Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford […]
วิลเลี่ยม ฮาร์วี่ (William Harvey) jumbo jili ฮาร์วี่เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1578 ที่เมืองฟอล์คสโตน ประเทศอังกฤษ ในครอบครัวที่ร่ำรวย บิดาของเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองชื่อว่า โทมัส […]
เพลโต (Plato) jumbo jili เพลโต (Plato) เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตก เขาเป็นลูกศิษย์ของโสกราตีส เป็นอาจารย์ของอริสโตเติล เป็นนักเขียน และเป็นผู้ก่อตั้งอาคาเดมีซึ่งเป็นสำนักวิชาในกรุงเอเธนส์เพลโตใช้เวลาส่วนใหญ่สอนอยู่ที่อาคาเดมี แต่เขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับปัญหาทางปรัชญาไว้เป็นจำนวนมาก โลกปัจจุบันรู้จักเขาผ่านทางงานเขียนที่หลงเหลืออยู่ ที่ถูกนำขึ้นมาแปลและจัดพิมพ์เป็นในช่วงการเคลื่อนไหวด้านมนุษยนิยม งานเขียนของเพลโตนั้นส่วนมากแล้วเป็นบทสนทนา คำคม […]
เบนาซี บุตโต (Benazir Bhutto) jumbo jili เบนาซีร์ บุตโต เป็นนักการเมืองชาวปากีสถานซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปากีสถานตั้งแต่ปี 2531 ถึง พ.ศ. 2533 และอีกครั้งระหว่าง พ.ศ. 2536 […]
นีลส์ บอร์ (Niels Bohr) jumbo jili Niels Henrik David Bohr เป็นนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก ผู้มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างอะตอมและทฤษฎีควอนตัมซึ่งเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2465 บอร์คือ ยังเป็นปราชญ์และผู้สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ […]
กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) jumbo jili กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) เป็นชาวทัสกันหรือชาวอิตาลี ผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ผลงานของกาลิเลโอมีมากมาย งานที่โดดเด่นเช่นการพัฒนาเทคนิคของกล้องโทรทรรศน์และผลสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญจากกล้องโทรทรรศน์ที่พัฒนามากขึ้น งานของเขาช่วยสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสอย่างชัดเจนที่สุด กาลิเลโอได้รับขนานนามว่าเป็น”บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่” […]
เจมส์ วัตต์ (James Watt) jumbo jili เจมส์ วัตต์ (James Watt) เป็นวิศวกรเครื่องกล, นักประดิษฐ์ และนักเคมีชาวสกอต เขาเป็นผู้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำปี 1712 ของโทมัส […]
โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Elva Adison) jumbo jili โทมัส อัลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา เขาพัฒนาอุปกรณ์จำนวนมากในสาขาต่าง ๆ เช่นการสร้างพลังงานไฟฟ้า , […]
ปิทาโกรัส (Pythagoras) jumbo jili Pythagoras ของ Samos เป็นโบราณโยนก กรีกปราชญ์และผู้ก่อตั้งบาร์นี้ Pythagoreanism คำสอนทางการเมืองและศาสนาของเขาเป็นที่รู้จักกันดีใน Magna Graecia และได้รับอิทธิพลปรัชญาของเพลโต , อริสโตเติลและผ่านพวกเขาปรัชญาตะวันตก […]