เบนาซี บุตโต (Benazir Bhutto) jumbo jili เบนาซีร์ บุตโต เป็นนักการเมืองชาวปากีสถานซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปากีสถานตั้งแต่ปี 2531 ถึง พ.ศ. 2533 และอีกครั้งระหว่าง พ.ศ. 2536 […]
บารัค โอบามา (Barack Obama) jumbo jili บารัก ฮูเซน โอบามา ที่ 2 (Barack Hussein Obama II) เป็นนักการเมืองชาวอเมริกัน […]
Charles de Gaulle ประธานาธิบดีฝรั่งเศส jumbo jili Charles de Gaulleเต็มโดยCharles André Joseph Marie de Gaulle (เกิด 22 […]
จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา jumbo jili จอห์นเอฟเคนเนดี้ในเต็มจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดี , นามสกุลเจเอฟเค (เกิด 29 พฤษภาคม 1917, บรุกไลน์ , แมสซาชูเซตดอลลาร์สหรัฐเสียชีวิต […]
Nelson Mandela กับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ jumbo jili อดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ ผู้นำต่อต้านการเหยียดสีผิว โดยวันที่ 18 ของเดือนกรกฎาคมของทุกปี ชาวแอฟริกาจะออกมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือทำความดี เพื่อเป็นเกียรติกับเนลสัน แมนเดลา ผู้ที่อุทิศตนเพื่อความสุขของชาวแอฟริกามาโดยตลอด […]
เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) jumbo jili เนลสัน โรลีลาลา แมนเดลา ( Nelson Rolihlahla Mandela) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 […]