Nelson Mandela กับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ jumbo jili อดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ ผู้นำต่อต้านการเหยียดสีผิว โดยวันที่ 18 ของเดือนกรกฎาคมของทุกปี ชาวแอฟริกาจะออกมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือทำความดี เพื่อเป็นเกียรติกับเนลสัน แมนเดลา ผู้ที่อุทิศตนเพื่อความสุขของชาวแอฟริกามาโดยตลอด […]
เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) jumbo jili เนลสัน โรลีลาลา แมนเดลา ( Nelson Rolihlahla Mandela) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 […]