เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) jumbo jili เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด บารอนรัทเทอร์ฟอร์ดที่ 1 แห่งเนลสัน (Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford […]