เบนาซี บุตโต (Benazir Bhutto) jumbo jili เบนาซีร์ บุตโต เป็นนักการเมืองชาวปากีสถานซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปากีสถานตั้งแต่ปี 2531 ถึง พ.ศ. 2533 และอีกครั้งระหว่าง พ.ศ. 2536 […]
เหวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน jumbo jili เวิน เจียเป่า (เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2485) เป็นนักการเมืองชาวจีนที่เกษียณอายุราชการซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่หก ของสภาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลจีนเป็นเวลาสิบปีระหว่างปี 2546 […]
อินทิรา คานธี สตรีเหล็กแห่งอินเดีย jumbo jili นางอินทิรา คานธี เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียที่ดำรงตำแหน่งถึง 3 วาระติดต่อกัน และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประเทศอินเดีย เป็นบุตรสาวของนายชวาหระลาล เนห์รู นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย นางอินทิรามีบุตรชายสองคน คือ […]