ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) jumbo jili ไมเคิลฟาราเดย์ (เกิด 22 กันยายน 1791, นิววิงตัน , เซอร์เรย์ประเทศอังกฤษเสียชีวิตเดือนสิงหาคม 25, 1867 […]
เจมส์ วัตต์ (James Watt) jumbo jili เจมส์ วัตต์ (James Watt) เป็นวิศวกรเครื่องกล, นักประดิษฐ์ และนักเคมีชาวสกอต เขาเป็นผู้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำปี 1712 ของโทมัส […]
มาดาม มารี คูรี่ (MADAM MARIE CURIE) jumbo jili Marie Curie Salomea Sklodowska เป็นโปแลนด์และสัญชาติฝรั่งเศส ฟิสิกส์และนักเคมีผู้ดำเนินการสำรวจวิจัยเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ในฐานะที่เป็นมรดกแรกของตระกูล Curie […]
จอห์น ดาลตัน (John Dalton) jumbo jili ดาลตัน เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมี เขามีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ตาม บิดามีอาชีพเป็นช่างทอผ้า เขาเข้าเรียนขั้นต้นที่ที่ใช้โรงสวดประกอบพิธีทางศาสนา และสามารถเปิดโรงเรียนสอนเองได้ วิทยาศาสตร์สาขาแรกที่สนใจคือ อุตุนิยมวิทยา (meteorology) […]
ฮานน์ คริสเตียน เออร์สเตด (Hans Christian Oersted) jumbo jili แฮนส์ เครสแจน เออร์สเตด เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับความเป็นแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเออร์สเตดเกิดเมื่อวันที่ 14 […]
อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) jumbo jili อัลเฟรด โนเบล เบอร์นาร์ด เป็นนักเคมีชาวสวีเดน, วิศวกร, นักประดิษฐ์, นักธุรกิจ และผู้ใจบุญ เขาจัดที่แตกต่างกัน 355 […]