แนนซี่ วิลลาร์ด (Nancy Willard) jumbo jili แนนซี่วิลลาร์ด (26 มิถุนายน 1936 – 19 กุมภาพันธ์ 2017) เป็นอเมริกันนักเขียน: นักประพันธ์กวีนักเขียนและนักวาดภาพประกอบเป็นครั้งคราวของหนังสือสำหรับเด็ก […]
Theodor Geisel (ดร. Seuss) jumbo jili เทโอดอร์ Seuss ตัวประกัน เป็นผู้เขียนเด็กอเมริกัน , นักเขียนการ์ตูนการเมือง, นักวาดภาพประกอบ, กวี, นักสร้างแอนิเมชั่น และผู้สร้างภาพยนตร์ […]