ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) jumbo jili ไมเคิลฟาราเดย์ (เกิด 22 กันยายน 1791, นิววิงตัน , เซอร์เรย์ประเทศอังกฤษเสียชีวิตเดือนสิงหาคม 25, 1867 […]
เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) jumbo jili เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด บารอนรัทเทอร์ฟอร์ดที่ 1 แห่งเนลสัน (Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford […]
นีลส์ บอร์ (Niels Bohr) jumbo jili Niels Henrik David Bohr เป็นนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก ผู้มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างอะตอมและทฤษฎีควอนตัมซึ่งเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2465 บอร์คือ ยังเป็นปราชญ์และผู้สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ […]
จอห์น ดาลตัน (John Dalton) jumbo jili ดาลตัน เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมี เขามีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ตาม บิดามีอาชีพเป็นช่างทอผ้า เขาเข้าเรียนขั้นต้นที่ที่ใช้โรงสวดประกอบพิธีทางศาสนา และสามารถเปิดโรงเรียนสอนเองได้ วิทยาศาสตร์สาขาแรกที่สนใจคือ อุตุนิยมวิทยา (meteorology) […]
แมกซ์ แพลงค์ (MAX PLANCK) jumbo jili มักซ์ คาร์ล แอนสท์ ลุดวิจ พลังค์ (Max Karl Ernst Ludwig Planck) […]
ฮานน์ คริสเตียน เออร์สเตด (Hans Christian Oersted) jumbo jili แฮนส์ เครสแจน เออร์สเตด เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับความเป็นแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเออร์สเตดเกิดเมื่อวันที่ 14 […]