Robert Moog ผู้สร้างเสียงดนตรีสุดแปลก jumbo jili โรเบิร์ตอาร์เธอร์ Moog เป็นนักฟิสิกส์วิศวกรรมชาวอเมริกันและผู้บุกเบิกดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เขาเป็นผู้ก่อตั้ง Moog Music และเป็นผู้ประดิษฐ์ซินธิไซเซอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกนั่นคือ Moog synthesizer ซึ่งเปิดตัวในปี 1964 […]