อิบนุ คัลดูน (Ibn Khaldūn) jumbo jili อิบัน Khaldun เป็นชาวอาหรับ นักสังคมวิทยานักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการอธิบายในฐานะผู้ก่อตั้ง precursive ของโปรสงฆ์ ที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ , สังคมวิทยา […]
ออกัส อิมมานูเอล เบคเกอร์ jumbo jili ออกัสต์ อิมมานูเอล เบคเกอร์ (เกิด 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2328 เบอร์ลิน [เยอรมนี]—เสียชีวิต 7 […]
เพลโต (Plato) jumbo jili เพลโต (Plato) เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตก เขาเป็นลูกศิษย์ของโสกราตีส เป็นอาจารย์ของอริสโตเติล เป็นนักเขียน และเป็นผู้ก่อตั้งอาคาเดมีซึ่งเป็นสำนักวิชาในกรุงเอเธนส์เพลโตใช้เวลาส่วนใหญ่สอนอยู่ที่อาคาเดมี แต่เขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับปัญหาทางปรัชญาไว้เป็นจำนวนมาก โลกปัจจุบันรู้จักเขาผ่านทางงานเขียนที่หลงเหลืออยู่ ที่ถูกนำขึ้นมาแปลและจัดพิมพ์เป็นในช่วงการเคลื่อนไหวด้านมนุษยนิยม งานเขียนของเพลโตนั้นส่วนมากแล้วเป็นบทสนทนา คำคม […]
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ jumbo jili ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2434 – 5 กันยายน พ.ศ. […]