มอสตาฟา เอล-อับบาดี (Mostafa El-Abbadi) jumbo jili Mostafa อับเดลฮามิดเอล Abbadi เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของกรีกโรมันอียิปต์และชาวอียิปต์ปัญญาชนสาธารณะ ศาสตราจารย์วิชาคลาสสิกที่มหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรียเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เสนอการคืนชีพของห้องสมุดโบราณแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นโครงการที่ยูเนสโกยอมรับในปี 2529 และแล้วเสร็จในปี 2546 เขาเป็น ต่อมาได้วิพากษ์วิจารณ์บางแง่มุมของโครงการตามที่รัฐบาลอียิปต์ตระหนัก […]