เจงกิส ข่าน Genghis Khan jumbo jili เจงกีสข่าน เกิดTemujin เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นครั้งแรกมหาขันธ์ ( จักรพรรดิ ) ของจักรวรรดิมองโกลซึ่งกลายเป็นอาณาจักรที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่เขาตาย . เขาเข้ามาสู่อำนาจโดยการรวมกันของหลายชนเผ่าเร่ร่อนของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากที่ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิและถูกประกาศเจงกีสข่าน […]