โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Elva Adison) jumbo jili โทมัส อัลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา เขาพัฒนาอุปกรณ์จำนวนมากในสาขาต่าง ๆ เช่นการสร้างพลังงานไฟฟ้า , […]