มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) jumbo jili มหาตมะ คานธี Karamchand เป็นนักกฎหมายอินเดีย,ต่อต้านอาณานิคมชาติ และ ethicist การเมือง ซึ่งใช้การต่อต้านอย่างสันติเพื่อเป็นผู้นำในการรณรงค์เพื่ออิสรภาพของอินเดียจากการปกครองของอังกฤษที่ประสบความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองและเสรีภาพทั่วโลก พระมหาตมะอันทรงเกียรติ […]