แมกซ์ แพลงค์ (MAX PLANCK) jumbo jili มักซ์ คาร์ล แอนสท์ ลุดวิจ พลังค์ (Max Karl Ernst Ludwig Planck) […]