อบู อัล-กาซี บาฮาดูร์ (Abū al-Ghāzī Bahādur) jumbo jili Abu al-Ghāzī Bahādur Khanเป็นบุตรของ ʿArab Muḥammad Khan b. […]