โจวเอินไหล สุภาพบุรษนักการเมืองตัวอย่าง jumbo jili โจว เอินไหล เกิดที่เมืองหวยอัน มณฑลเจียงซู ในวันที่ 5 มีนาคม ปีค.ศ.1898 (พ.ศ.2441) ต่อมาครอบครัวย้ายมายังเมืองเส้าซิง มณฑลเจ้อเจียง หลังจากที่เขาลืมตามาดูโลกไม่นาน […]