ปิทาโกรัส (Pythagoras) jumbo jili Pythagoras ของ Samos เป็นโบราณโยนก กรีกปราชญ์และผู้ก่อตั้งบาร์นี้ Pythagoreanism คำสอนทางการเมืองและศาสนาของเขาเป็นที่รู้จักกันดีใน Magna Graecia และได้รับอิทธิพลปรัชญาของเพลโต , อริสโตเติลและผ่านพวกเขาปรัชญาตะวันตก […]