พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ jumbo jili มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (7 พฤษภาคม พ.ศ. 2398 – 10 สิงหาคม พ.ศ. […]