ลิวี่ละตินเต็มติตัสลิวี (Livy) jumbo jili ลิวี่ละตินเต็มติตัสลิวี (เกิด 59/64 BC , Patavium , Venetia [ตอนนี้ปาดัวอิตาลี] -died กับ Sallust […]
ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) jumbo jili ไมเคิลฟาราเดย์ (เกิด 22 กันยายน 1791, นิววิงตัน , เซอร์เรย์ประเทศอังกฤษเสียชีวิตเดือนสิงหาคม 25, 1867 […]