โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) jumbo jili โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) (21 ธันวาคม ค.ศ. 1879 – 5 […]
กริกอรี รัสปูติน jumbo jili ในสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ( ร่วมสมัยกับรัชกาลที่ 5 ของไทย ) รัสเซียประสบปัญหาความยุ่งยากเป็นอันมาก เพราะต้องเข้าสู่สงครามถึงสองครั้ง ครั้งแรกเป็นสงครามกับคนเอเชีย คือ คนญี่ปุ่น […]