จอห์น ดาลตัน (John Dalton) jumbo jili ดาลตัน เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมี เขามีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ตาม บิดามีอาชีพเป็นช่างทอผ้า เขาเข้าเรียนขั้นต้นที่ที่ใช้โรงสวดประกอบพิธีทางศาสนา และสามารถเปิดโรงเรียนสอนเองได้ วิทยาศาสตร์สาขาแรกที่สนใจคือ อุตุนิยมวิทยา (meteorology) […]
โจฮันเนส เคพเลอร์ (Johannes Kepler) jumbo jili โยฮันเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นักดาราศาสตร์ นักโหราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ เขาค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในงาน Astronomia nova, […]
พี่น้องตระกูลไรท์ วิลเบอร์ – ออร์วิล ไรท์ (Writhe Brother) jumbo jili พี่น้องไรต์ (อังกฤษ: Wright brothers) ได้แก่ ออวิลล์ ไรต์ […]
แมกซ์ แพลงค์ (MAX PLANCK) jumbo jili มักซ์ คาร์ล แอนสท์ ลุดวิจ พลังค์ (Max Karl Ernst Ludwig Planck) […]
เหมา เจ๋อตุง (Mao Tse-tung) jumbo jili เหมา เจ๋อตง หรือ เหมา เจ๋อตุง หรือที่นิยมเรียกอีกอย่างว่า ท่านประธานเหมา เป็นนักปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์ชาวจีนที่กลายเป็นบิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ซึ่งเขามีบทบาทเป็นประธานแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน […]
บารัค โอบามา (Barack Obama) jumbo jili บารัก ฮูเซน โอบามา ที่ 2 (Barack Hussein Obama II) เป็นนักการเมืองชาวอเมริกัน […]