Jacques Cousteau jumbo jili Jacques-Yves Cousteau เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๑๐ ที่เมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นค่อนข้างโลดโผนและปฏิเสธการเรียนภายในห้องเรียนที่ แสนจะน่าเบื่อ […]
Juan Gris (ยวน กริซ) jumbo jili José Victoriano ( Carmelo Carlos ) González-Pérez เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อJuan Gris ( […]