แอลกอฮอลิซึม (Alcoholism) ภาวะติดสุราเรื้อรัง บำบัดได้ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวคุณแอลกอฮอลิซึม (Alcoholism) หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นภาวะติดสุราเรื้อรัง โดยผู้ที่มีอาการนี้มักจะมีความอยากดื่มสุราเป็นอยากมาก และไม่สามารถลดหรืองดการดื่มได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการรักษาอาการติดสุราเรื้อรังที่ได้ผลดีที่สุดคือการบำบัดและการรักษาที่โรงพยาบาล การบำบัดการเลิกสุราด้วยวิธีทางธรรมชาตินั้นเป็นเพียงรูปแบบเสริมที่ช่วยให้การรักษาดีขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ […]
สายดื่มควรรู้ แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก อย่างไรบ้างการดื่มสุรานั้น เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมากมาย ทั้งเสียสุขภาพ และอาจรุนแรงไปถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากขณะที่มึนเมานั้นร่างกายขาดทั้งสติและสัมปชัญญะในการควบคุมตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งข้อเสียคือ แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ทำให้สุขภาพฟันและเหงือกมีปัญหา ส่วนแอลกอฮอล์จะส่งผลเสียต่อช่องปากของเราอย่างไรนั้น มาหาคำตอบกันได้ที่บทความนี้เลยค่ะ joker123 แอลกอฮอล์กับร่างกายการดื่มแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาชนิดต่าง […]
โรคNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีโรคติดต่ออยู่หลายชนิด ที่ติดต่อกันผ่านเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย หรือสารคัดหลั่ง เช่น ไข้หวัด ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ แต่ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มอาการ ที่ไม่มีการติดต่อจากผู้อื่นและไม่สามารถแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่นได้ แต่ใช้ระยะเวลานานในการรักษา […]
ชั้นหินอุ้มน้ำคุณสมบัติน้ำบาดาลเกิดอยู่ในชั้นหินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของชั้นหินที่จะเก็บน้ำไว้จนอิ่มตัวได้ จึงได้แก่ช่องว่างที่เกิดขึ้นในหิน ช่องว่างในหินมีอยู่หลายประเภท เช่น ช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนที่สะสมกันอย่างในกรณีกรวดหรือทราย ช่องว่างอันเป็นรอยต่อระหว่างชั้นต่อของหิน ช่องว่างที่เกิดจากรอยแตกของหิน ช่องว่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมๆกับการเกิดหินบางชนิด joker123 เช่น หินภูเขาไฟ และช่องว่างประเภทโพรงหินปูน เป็นต้น หินที่จะเก็บน้ำได้ดีมีปริมาณมากจะต้องมีจำนวนช่องว่างมาก […]
เห็ดราเห็ดรา (อังกฤษ: fungus (เอกพจน์), fungi – ฟันไจ , funguses ฟันกัสเสส (พหูพจน์)) คือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ในกลุ่มยูแคริโอตที่ประกอบด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างยีสต์และรา และสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยอย่าง เห็ด […]
ความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรม (อังกฤษ: Genetic diversity) เป็นจำนวนลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดของสปีชีส์ ซึ่งแยกจาก “ความผันแปรได้ทางพันธุกรรม” (genetic variability) ซึ่งหมายถึงความโน้มเอียงของลักษณะทางพันธุกรรมที่จะต่างกัน joker123 ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นกลไกหนึ่ง ที่ประชากรสิ่งมีชีวิตปรับตัว (ในชีววิทยา คำว่า การปรับตัว […]