สายดื่มควรรู้ แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก อย่างไรบ้าง
การดื่มสุรานั้น เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมากมาย ทั้งเสียสุขภาพ และอาจรุนแรงไปถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากขณะที่มึนเมานั้นร่างกายขาดทั้งสติและสัมปชัญญะในการควบคุมตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งข้อเสียคือ แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ทำให้สุขภาพฟันและเหงือกมีปัญหา ส่วนแอลกอฮอล์จะส่งผลเสียต่อช่องปากของเราอย่างไรนั้น มาหาคำตอบกันได้ที่บทความนี้เลยค่ะ

joker123

แอลกอฮอล์กับร่างกาย
การดื่มแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาชนิดต่าง ๆ นั้น แทบไม่ปรากฏว่าเป็นการดื่มเพื่อสุขภาพ หรือทำให้ผู้ที่ดื่มมีสุขภาพดีและแข็งแรง แต่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่า ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังโรคตับ โรคหัวใจ มีผลต่อสมอง ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เป็นต้น นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ยังอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากมีการเมาแล้วขับ เพราะอาจมีอาการหลับใน เมาจนควบคุมสติไม่อยู่ นำไปสู่การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ในที่สุด

สล็อต

แอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก อย่างไรบ้าง
นอกจากจะมีผลต่อสุขภาพอื่น ๆ แล้ว รู้หรือไม่ว่า การดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสุขภาพของช่องปากด้วยเช่นกัน ทันตแพทย์หลายคนกล่าวว่า โดยมากแล้วผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมักจะมีคราบหินปูนสูง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในช่องปากตามมาในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม คำกล่าวนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงการพบเห็นสถานการณ์เช่นนี้บ่อยครั้งเท่านั้น นอกจากเรื่องความเสี่ยงของการเกิดคราบหินปูนแล้ว ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

สล็อตออนไลน์

การปนเปื้อน
สีของแอลกอฮอล์นั้น โดยมากมาจากสีที่มีการสังเคราะห์ หรือสารให้สีที่เรียกว่า โครโมเจน (Chromogens) เมื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานาน ๆ สารโครโมเจนที่ว่านี้ ก็จะไปทำลายกรดที่เคลือบฟันไว้ ทำให้สีของฟันเปลี่ยน

jumboslot

ทำให้ปากแห้ง
ในขณะที่น้ำลายนั้นเป็นตัวช่วยให้ปากมีความชุ่มชื้น และช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ผิวของฟัน แต่การดื่มสุราและของมึนเมาต่าง ๆ กลับมีผลทำให้ปากแห้ง ดังนั้นจึงไม่ควรลืมดื่มน้ำในระหว่างที่ดื่มสุรา เพื่อป้องกันไม่ให้ปากแห้ง

slot

มะเร็งในช่องปาก

อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากที่มากับการดื่มแอลกอฮอล์คือเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในช่องปาก โดยจากผลการศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุของมะเร็งในช่องปากพบว่า คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดนี้สูงกว่าคนปกติที่ไม่ดื่มของมึนเมา สูงถึง 38 % เลยทีเดียว
ฟันผุ
จากผลการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ที่ติดเหล้าหรือแอลกอฮอล์ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฟันผุ และยังเสี่ยงต่อการเปิดโรคปริทันต์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น สมาคมทันตแพทย์อเมริกัน หรือ (American Dental Association) ยังให้ข้อมูลว่า ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดนั้นมีการผสม มะนาว หรือส้ม การที่แอลกอฮอล์มีส่วนผสมเหล่านี้ อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไปกัดกร่อนสารเคลือบฟันได้

Comments are closed