แอลกอฮอลิซึม (Alcoholism) ภาวะติดสุราเรื้อรัง บำบัดได้ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวคุณ
แอลกอฮอลิซึม (Alcoholism) หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นภาวะติดสุราเรื้อรัง โดยผู้ที่มีอาการนี้มักจะมีความอยากดื่มสุราเป็นอยากมาก และไม่สามารถลดหรืองดการดื่มได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการรักษาอาการติดสุราเรื้อรังที่ได้ผลดีที่สุดคือการบำบัดและการรักษาที่โรงพยาบาล การบำบัดการเลิกสุราด้วยวิธีทางธรรมชาตินั้นเป็นเพียงรูปแบบเสริมที่ช่วยให้การรักษาดีขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ จะชวนทุกคนไปรู้จักกับภาวะติดสุราเรื้อรังและวิธีการบำบัดอาการแบบธรรมชาติกันค่ะ

joker123

แอลกอฮอลิซึม (Alcoholism) คืออะไร
แอลกอฮอล์ลิซึม (Alcoholism) หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นภาวะติดสุราเรื้อรัง ผู้ที่มีอาการติดสุราเรื้อรังจะรู้สึกอยากดื่มสุรา จนมีปัญหาในการจำกัดปริมาณในการดื่มสุราได้ และไม่สามารถงดการดื่มสุราได้ จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคร้ายแรง ที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้มากมาย ทั้งอุบัติเหตุความรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง วิธีที่ได้ผลที่สุดในการรักษาอาการติดสุราเรื้อรังคือการบำบัดและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่การบำบัดทางธรรมชาติและการบำบัดร่างกายและจิตใจก็สามารถเอาชนะอาการติดสุราเรื้อรังได้เช่นกัน

สล็อต

การบำบัดอาการ แอลกอฮอลิซึม ด้วยวิธีธรรมชาติ
เป้าหมายของการบำบัด ฟื้นฟูอาการติดสุราเรื้อรังเลยคือการไม่ให้โรคกำเริบขึ้นมาอีก ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติจะเน้นการเอาชนะตัวเองในการเลิกสุรา ซึ่งแนวทางแบบธรรมชาติอย่างการทำสมาธิ ฝังเข็ม และการใช้สมุนไพรเป็นตัวเลือกเสริมที่ช่วยให้การรักษาดีขึ้นได้

สล็อตออนไลน์

การฝังเข็ม
การฝังเข็ม เป็นตัวเลือกในการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังโดยการใช้เข็ม ซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ของแพทย์แผนจีน ซึ่งการฝังเข็มเป็นรูปแบบการบำบัดที่ช่วยลดการอยากแอลกอฮอล์ เพราะมันช่วยให้อาการแอลกอฮอลิซึมดีขึ้น ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า ซึ่งเป็นอาการหนึ่งที่ผู้ติดสุราเรื้อรังมักเจอ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการถอนสุราอีกด้วย

jumboslot

การบำบัดทางด้านจิตใจ
การบำบัดนี้เป็นรูปแบบการบำบัดที่ใช้พื้นฐานของการฝึกสมาธิ โดยจะฝึกให้ผู้ติดสุรานั้นมีความตระหนักถึง มีสติ ว่าสุราเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสอนให้ผู้ติดสุรารู้เท่าทันอารมณ์และความยากของตนเองว่าเป็นเพียงความต้องการของร่างกายที่เกิดขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การฝึกโยคะยังช่วยบำบัดอาการติดสุราได้ด้วย เพราะการเล่นโยคะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ ฝึกการกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมร่างกายและจิตใจ ช่วยคลายเครียด และช่วยทำให้เราควบคุมตัวเองได้

slot

การใช้สมุนไพร
Kudzu เป็นพืชชนิดหนึ่งที่การแพทย์แผนจีนมีการใช้มานานนับพันปี จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ได้ทำการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม ในกลุ่มแรกได้รับสารสกัดจาก Kudzu ส่วนกลุ่มที่สองไม่ได้รับสารสกัดใด ๆ แล้วให้ทั้ง 2 กลุ่มดื่มเบียร์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด Kudzu นั้นดื่มเบียร์ได้ช้าและน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ถึงแม้งานวิจัยนี้จะเป็นเพียงงานวิจัยเล็ก ๆ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าสมุนไพร Kudzu นั้นมีส่วนช่วยลดความอยากแอลกอฮอล์ลงได้
การบำบัดด้วยธรรมชาติเป็นรูปแบบการการบำบัดแบบเสริมที่ช่วยในการรักษาหลักเท่านั้น ในช่วงที่เริ่มการเลิกสุราผู้ที่ติดสุราอาจจะเกิดอาการถอนสุรา ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มสุรามาเป็นเวลานานแล้วเลิกอย่างฉับพลัน ซึ่งระดับความรุนแรงของอาการถอนสุราก็แตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากมีอาการต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ในช่วงที่เลิกสุราควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์ทันที

Comments are closed