การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
เมื่อโลกของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วหลายล้ายปี ต่อจากนั้นต่อจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาจึงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตในยุคแรกได้พัฒนาตัวจากสารอนินทรีย์เป็นสัตว์เซลล์เดียว แต่ข้อสันนิฐานต่างไม่สามารถที่จะสรุปได้ 100% ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรตามแต่ละยุคก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวความคิดของตนตามที่ได้รับหลักฐานต่างๆมาประกอบกันโดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ 3 ข้อคือ

joker123

1.เกิดขึ้นเองจากสิ่งมีชีวิต เป็นข้อสันนิฐานที่ได้คิดมาในอันดับแรกของนักวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองโดยการสังเกตจากการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ หากไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ในช่วงนั้นเอง หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้ทำการทดลองตรวจสอบจากการหมักไวท์ หากไม่มีจุรินทรีย์อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถือได้ว่าเป็นการอธิบายจากการทดลองเป็นช่วงแรก
2.เกิดจากนอกโลก เกิดจากนอกโลกนี้มีหลายคนได้โต้แย้งเรื่องการถือกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตจากในโลกเองจึงคิดว่าจะเกิดจากนอกโลก เนื่องจากในการเกิดโลกยุคแรกมีความร้อนสูงและรังสีที่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ก่อนแล้วไม่สามารถที่จะอาศัยได้ จึงคิดว่าน่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ลอยอยู่ตามอากาศเองเข้ามายังโลกในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ข้อสันนิฐานนี้ได้จาก อาร์นีเนียส นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน แต่ก็ถูกแย้งว่าชั้นบรรยากาศที่นอกโลกนั้นไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เช่นกัน จึงคิดว่าไม่น่าจะเข้ามายังโลกได้

สล็อต

3.เกิดจากวิวัฒนาการทางเคมี ซึ้งเป็นข้อสันนิฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตอนนี้และมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รวบรวมมาว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนพอ โดยในโลกไม่มีออกซิเจนอยู่ได้มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้หายใจโดยเกิดจากสารอนินทรีย์และมาเป็นสารประกอบของสิ่งมีชีวิตสารอินทรีย์ต่อมา กำเนิดสัตว์เซลล์เดียวไม่มีกระบวนการหายใจแล้วมีวิวัฒนาการมายาวนานหลายล้านปีจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สล็อตออนไลน์

โดยเริ่มแรกการกำเนิดของโลกของเรานั้นเกิดจากการก๊าซและฝุ่นละอองต่างๆได้รวมตัวกันเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่เมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีมาแล้วโดยที่ยังไม่มีชั้นบรรยากาศที่เป็นดังปัจจุบัน การเกิดวิวัฒนาการต่างๆนั้นมีความเป็นค่อยเป็นค่อยไปโดยนั่งวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่ากว่าที่จะมาเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นทุกวันนี้มีการพัฒนามาหลายหลายปีเช่นกัน เมื่อก่อนสภาพอาการไม่ได้เป็นดังปัจจุบันจะไม่สามารถทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตแรกบนโลก การเกิดวิวัฒนาการจะเป็นลักษณะเป็นได้แค่ขั้นตอนเดียวที่มีการปรับตัวไปเรื่อยๆ และไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นอย่างเดิมอีก โดยเริ่มแรกโลกของเราจะมีไฮโดเจน แอมโมเนีย น้ำ หลังจากถูกความร้อนก็กลายเป็นฝนตกลงมาทำให้น้ำพัฒพาแร่ธาตุต่างๆ ไหลรวมตัวกันเป็นสารต้นกำเนิดของอนินทรีย์ขึ้นมา

jumboslot

เริ่มแรกจะเป็นสารอนินทรีย์แล้วจึงเป็นสารอินทรีย์และได้เป้ฯสารประกอบของสิ่งมีชีวิตเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงเองได้จึงทำให้เริ่มมีออซิเจนขึ้นมาเริ่มแรกสิ่งมีชีวิตเหล่าไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ พอได้ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงจะลอยตัวเป็นชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก

slot

สารอินทรีย์เริ่มแรกจะมีการสะสมอาหารทำให้เป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แก่โปรตีน กรดนิวคลีอิกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตนั้นเอง มีการสันนิฐานว่าการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดที่ใต้ทะเลลึกเนื่องจากสามารถที่จะเลี่ยงจากดาวตกและรังสีที่ตกลงยังโลก และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้จึงจำเป็นใช้ก๊าซต่างๆนั้นสะสมพลังงาน

Comments are closed