การกัดกร่อนโดยคลื่น
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนชายฝั่งก็คือ การกระทำของคลื่น (Wave activity) แรงปะทะของคลื่นอาจรุนแรงมากกว่าแรงขับเคลื่อนของน้ำในมหาสมุทรมาก และเมื่อคลื่นเข้าปะทะชายฝั่งอาจพัดพาเอากรวดขนาดใหญ่มาด้วย ทำให้ชายฝั่งบริเวณนั้นพังทลายหรือเปลี่ยนรูปร่างไปได้ การผุพังดังกล่าวมักเกิดควบคู่ไปกับการผุพังทางเคมี การผุพังทางเคมีจะช่วยทำให้รอยแตกนั้นขยายใหญ่ขึ้นเมื่อถูกคลื่นปะทะอยู่เป็นเวลานาน ๆ จากรอยแตกกลายเป็นโพรงขนาดเล็ก (sea notch) และกลายเป็นถ้ำ (sea cave) ในที่สุดชายหาดบางแห่งที่มีหน้าผาเป็นแหลมยื่น จะถูกคลื่นกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงทะลุไปยังอีกด้านหนึ่งของแหลม เหลือให้เห็นเพียงส่วนบนที่ยังต่ออยู่ระหว่างแผ่นดินกับแหลมที่ยื่นออกไป เรียกลักษณะของผาทะเลนี้ว่าโค้งทะเล (sea arches) เมื่อการกัดเซาะยังเกิดต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งส่วนต่อดังกล่าวถูกกัดเซาะไปหมดจะทำให้ส่วนที่ยื่น ถูกตัดขาดจากแผ่นดินเรียกว่าโขดทะเล (sea stack)

joker123

การจำแนกชนิดของชายฝั่งทะเล

 1. ชายฝั่งทะเลปฐมภูมิ (Primary shore lines and coasts) ชายฝั่งที่แสดงรูปร่างอันเนื่องมาจากตัวกลางจากบนบกมากกว่าทะเล
 • ชายฝั่งจากการกัดกร่อนบนบก (Land Erosion coasts) เกิดการกัดกร่อนบนบกก่อนตามด้วยน้ำทะเลท่วม
 • ชายฝั่งเว้าแหว่ง (Ria coasts) หุบเขาใต้ทะเล (drowed river valley)
 • ชายฝั่งหุบเขาน้ำแข็งจมตัว (Drowed glacial erosion coast) เช่น fjord,glacial troughs
 • ชายฝั่งเตาขนมครกจมตัว (Drowned Karst topography)
 1. ชายฝั่งจากการสะสมตัวบนบก (Subaerial Deposition Coasts)
 • ชายฝั่งสะสมตัวโดยแม่น้ำ (River Deposit Coasts)
 • ชายฝั่งสะสมตัวโดยธารน้ำแข็ง (Glacial Deposit Coasts)
 • ชายฝั่งสะสมตัวโดยลม (Wind Deposit Coasts)
 • ชายฝั่งจากแผ่นดินเลื่อน (Landslide Coasts)
 1. ชายฝั่งภูเขาไฟ (Volcanic Coasts)
 • ชายฝั่งธารละลายไหล (Lava-flow Coasts)
 • ชายฝั่งเถ้าภูเขาไฟ (Tephra Coasts)
 • ชายฝั่งภูเขายุบตัว (Volcanic Collapse or Explosion Coasts)

สล็อต

 1. ชายฝั่งจากการผันแปรของแผ่นเปลือกโลก (Coasts Shaped by Diastrochic Movements)
 • ชายฝั่งรอยเลื่อน (Fault Coasts)
 • ชายฝั่งแนวคดโค้ง (Fold Coasts)
 1. ชายฝั่งทะเลทุติยภูมิ (Secondary Coasts) ชายฝั่งที่แสดงรูปร่างอันเนื่องมาจากตัวกลางทางทะเล หรือสิ่งมีชีวิตในทะเล
 • ชายฝั่งกัดกร่อนโดยคลื่นลม (Wave Erosion Coasts)
 • ชายฝั่งหน้าผาตัดตรง (Wave-straightened cliffs) ติดกับพื้นทะเลที่เอียง
 • ชายฝั่งเว้าแหว่ง (Coasts made irregular by wave erosion)
 • ชายฝั่งสะสมตัวโดยคลื่นลม (Marine deposit coasts)
 • ชายฝั่งสันทรายริมหาด (Barrier Coasts)
 • ชายฝั่งยื่นงอก (Cuspate foreland)
 • ชายหาดเรียบ (Beach plains)
 • หาดโคลน (Mud flat)
 • ชายฝั่งจากสิ่งมีชีวิตในทะเล (Coast Built by Marine Organisms)
 • ชายฝั่งโขดหินปะการัง (Coral-reef Coasts)
 • ชายฝั่งโขดหินหนอนไช (Serpulid-reef Coasts)
 • ชายฝั่งโขดหินหอยนางรม (Oyster-reef Coasts)

สล็อตออนไลน์

เนินทรายเนินทราย (อังกฤษ: Sand dune) เป็นลักษณะทางธรณีสัณฐานที่คล้ายกับเนิน เกิดกับทรายโดยการกระทำของลม (Aeolian process) จะมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกัน เนินทรายส่วนใหญ่ทิศทางที่ไปตามแนวที่ต้านลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ปลายลมจะชัน ร่องที่อยู่ระหว่างเนินทรายเราจะเรียกว่า Slack นอกจากเราจะพบเนินทรายในทะเลทรายแล้ว ยังสามารถพบได้ที่ตามแนวฝั่งทะเลลาดต่ำ ที่น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ ริมฝั่งแม่น้ำหรือตามชายฝั่งขนาดใหญ่ และบริเวณที่ถูกปกคลุมด้วยทรายที่แห้งเป็นจำนวนมากในบางฤดู

jumboslot

ชนิดของเนินทราย

 1. Sub-aqueous dunes
 2. Lithified dunes
 3. Coastal dunes
 4. Ecological succession on coastal dunes

slot

รูปร่างของเนินทราย

 • Crescentic dunes จะพบในพื้นที่ที่ปริมาณทรายค่อนข้างน้อย เนินทรายจะวางตัวไปตามทิศทางขนานกับลม ลักษณะของเนินที่ได้จะคล้ายกับรูปพระจันทร์เสี้ยว บ้างจึงเรียกว่า เนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว (ฺBarchan dune)
 • Longitudinal/Linear dunes ลักษณะของเนินทรายจะได้สันที่ค่อนข้างเป็นเส้นตรง เกิดจากมีลมมากระทำใน 2 ทิศทางหลัก ซึ่งแกนยาวจะขนานไปตามทิศทางลม บ้างเรียกว่า Seif dune
 • Star dunes ลักษณคล้ายรูปดาว มีสันแยกออกจากจุดศูนย์กลาง เกิดจากมีลมมากระทำในหลายทิศทาง
 • Parabolic dunes ลักษณะจะคล้ายกับตัว U ตะกอนที่ได้เป็นตะกอนทรายจาก Glacial outwash (ธารน้ำแข็งที่เอาตะกอนมา แล้วมาละลายตกสะสมร่วมกัน)
 • Transverse dunes ลักษณะจะเป็นสันทรายวางตั้งฉากกับทิศทางลม เนื่องจากลมที่พัดมานั้นมีความแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น

Comments are closed