10 ภูเขาที่สูงดีที่สุด อันดับ 10. ภูเขาอันนาปุรนะ (Annapurna ) อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ยอดเขาอันนาปุรนะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,091 เมตร หรือ 26,545 ฟุต อันดับ 9. ภูเขานันกา พาบัท (Nanga Parbat) อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศปากีสถาน โดยยอดเขานันกาพาบัท มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,126 เมตร หรือ 26,660 ฟุต ยอดเขานันกา พาบัท ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาแห่งความตาย เนื่องจากได้คร่าชีวิตของนักปีนเขาไปแล้วมากมายในศตวรรษที่ 20 และได้ฉายานี้ร่วมกับยอดเขา K2 ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก
joker123
อันดับ 8. ภูเขามานาสลู (Manaslu) หรือที่ชาวพื้นเมืองนิยมเรียกว่ายอดเขาคูตาง (Kutang) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ยอดเขามานาสลูมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,156 เมตร หรือ 26,759 ฟุต อันดับ 7. ภูเขาดาอูลากิรี (Daulagiri) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล ยอดเขาดาอูลากิรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,167 เมตร หรือ 26,795 ฟุต อันดับ 6. ภูเขาโช โอยู (Cho Oyu) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยอีกเช่นกัน สล็อต
โดยอยู่ระหว่างพรมแดนของเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีนและประเทศเนปาล ยอดเขาโช โอยูมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,201 เมตร หรือ 26,906 ฟุต อยู่ห่างจากยอดเขาเอเวอเรสต์ไปทางตะวันตก 20 กิโลเมตร สล็อตออนไลน์
อันดับ 5. ภูเขามาคาลู (Makalu) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเช่นกัน โดยอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนของประเทศจีนและเนปาล อยู่ห่างจากยอดเขาเอเวอเรสต์ 19 กิโลเมตร ยอดเขามาลาคูอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,463 เมตร หรือ 27,766 ฟุต โดยมียอดเขาบริวารอีก 2 ยอดคือ ยอดเขามาลาคู 2 (Malaku II) ซึ่งสูง 7,678 เมตร และยอดเขาโชโม ลอนโซ (Chomo Lonso) ซึ่งสูง 7,804 เมตร jumboslot
อันดับ 4. ภูเขาลอหอตเซ (Lhotse) ตั้งอยู่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณรอยต่อของประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีน ยอดเขาลอห์ตเซอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,516 เมตร หรือ 27,940 ฟุต อันดับ 3. ภูเขากังเชนจุงกา (Kangchenjunga) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณรอยต่อของประเทศเนปาลและรัฐสิกขิมของประเทศอินเดีย ยอดเขากังเชนจุงกาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,586 เมตร หรือ 28,169 ฟุต slot
อันดับ 2. ภูเขาก็อดวิน ออสเท็น (Godwin Austen) หรือยอดเขาเคทู (K2) อยู่ในเทือกเขาคาราโคราม (Karakoram) ซึ่งเป็นเทือกเขาสาขาของเทือกเขาหิมาลัย ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานและประเทศจีน ยอดเขา K2 อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,611 เมตร หรือ 28,251.3 ฟุต อันดับ 1. ภูเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest) ยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 8,848 เมตร หรือ 29,028.9 ฟุต

Tags:

Comments are closed