เทคโนโลยีนิวเคลียร์ การใช้ทางพลเรือน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์เป็นประเภทหนึ่งของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบควบคุมของนิวเคลียร์ที่จะปล่อยพลังงานสำหรับการทำงานที่รวมถึงแรงขับดัน, ความร้อน, และการผลิตกระแสไฟฟ้า. พลังงานนิวเคลียร์ถูกผลิตโดยปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่ถูกควบคุมซึ่งจะสร้างความร้อนที่ใช้ในการต้มน้ำ, ผลิตไอน้ำ, และขับกังหันไอน้ำ. กังหันถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ/หรือในการทำงานทางกล. ปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์มีประมาณ 15.7% ของการผลิตไฟฟ้าของโลก (ในปี 2004) และถูกใช้ในการขับเคลื่อนเรือบรรทุกเครื่องบิน, เรือตัดน้ำแข็งและเรือดำน้ำ (นับถึงปัจจุบันเศรษฐศาสตร์และความกลัวในบางท่าเรือมีการหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเรือขนส่ง) ทุกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ปฏิกิริยาฟิชชัน. ยังไม่มีปฏิกิริยาฟิวชั่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้า.
joker123
การใช้งานทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะถูกแบ่งออกเป็นการวินิจฉัยและการรักษาด้วยรังสี. การถ่ายภาพ – การใช้งานที่ใหญ่ที่สุดของรังสีในทางการแพทย์จะอยู่ใน’การถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์’ (อังกฤษ: medical radiography) เพื่อสร้างภาพภายในของร่างกายมนุษย์โดยใช้รังสีเอกซ์. วิธีการนี้เป็นแหล่งที่มาของสิ่งแปลกปลอมที่ใหญ่ที่สุดของการได้รับรังสีสำหรับมนุษย์. ตัวสร้างภาพ x-ray ทางการแพทย์และทันตกรรมจะใช้โคบอลต์-60 หรือแหล่งสร้าง X-ray อื่นๆ. ยารังสี (อังกฤษ: radiopharmaceutical) จำนวนมากมีการนำมาใช้, บางครั้งติดอยู่กับโมเลกุลของสารอินทรีย์, เพื่อทำหน้าที่แกะรอยกัมมันตรังสีเป็นหรือสารทึบรังสี (สารดังกล่าวเรียกว่าสารสร้างความแตกต่างของภาพ (อังกฤษ: contrast agent)) ในร่างกายมนุษย์, เช่นในระหว่างการทำ CT scan. นิวคลีโอไทด์ ที่ปล่อยโพซิตรอน ถูกใช้สำหรับการถ่ายภาพช่วงกว้างความละเอียดสูงในเวลาสั้นๆในการประยุกต์ใช้งานที่รู้จักกันว่าเป็นการสร้างภาพเอกซเรย์ด้วยการปล่อยโพซิตรอน (อังกฤษ: Positron emission tomography). การฉายรังสียังถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคด้วยวิธี’การรักษาด้วยรังสี’ (อังกฤษ: radiation therapy) อีกด้วย. สล็อต
การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากบางรังสีสามารถเจาะเข้าไปในมวลสารได้, พวกมันจะถูกใช้สำหรับการวัดได้อย่างหลากหลาย. รังสีเอกซ์และรังสีแกมมาจะถูกใช้ในการถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างภาพภายในของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง, เป็นวิธีการทดสอบและการตรวจสอบโดยไม่ทำลายผลิตภัณฑ์นั้น. ชิ้นส่วนที่จะทำการถ่ายภาพรังสีจะถูกวางอยู่ระหว่างแหล่งสร้างรังสีและฟิล์มถ่ายภาพในเทปคาสเซ็ท. หลังจากการสัมผัสกับรังสีในช่วงเวลาหนึ่ง, ฟิล์มจะถูกล้างและมันจะแสดงให้เห็นข้อบกพร่องใดๆภายในของวัสดุ. มาตรวัด – มาตรวัดใช้กฎของการดูดซึมแบบ exponential ของรังสีแกมมา. สล็อตออนไลน์
ตัวชี้วัดระดับ: แหล่งสร้างรังสีและตัวตรวจจับจะอยู่คนละฝั่งของภาชนะบรรจุ, เพื่อแสดงการปรากฏหรือไม่ปรากฏของวัสดุในเส้นทางรังสีแนวนอน. รังสีที่ใช้จะเป็นรังสี Beta หรือแกมมาขึ้นอยู่กับความหนาและความหนาแน่นของวัสดุที่จะวัด. วิธีการนี้จะใช้สำหรับภาชนะบรรจุของเหลวหรือสารเม็ดเล็กๆ. เครื่องวัดความหนา: ถ้าวัสดุมีความหนาแน่นคงที่, สัญญาณที่วัดได้โดยตัวตรวจจับรังสีจะขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ. นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการผลิตที่ทำอย่างต่อเนื่อง, เช่นกระดาษ, ยาง ฯลฯ การควบคุมไฟฟ้าสถิต – เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างขึ้นของกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในการผลิตกระดาษ, พลาสติก, สิ่งทอสังเคราะห์ ฯลฯ, แหล่งผลิตรังสีอัลฟารูปริบบิ้น 241Americium สามารถวางใกล้กับวัสดุที่ปลายของสายการผลิต. แหล่งดังกล่าวจะ ionizes อากาศเพื่อเคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าบนวัสดุออกไป. เครื่องแกะรอยกัมมันตรังสี – เนื่องจากไอโซโทปกัมมันตรังสีจะประพฤติ, ทางเคมี, ส่วนใหญ่เหมือนองค์ประกอบที่ไม่แอ็คทีฟ, พฤฒิกรรมของสารเคมีบางอย่างสามารถถูกสืบหาได้ด้วย”การแกะรอย” กัมมันตภาพรังสี. ตัวอย่าง: การเพิ่มตัวแกะรอยแกมมาให้กับก๊าซหรือของเหลวในระบบปิดทำให้มันเป็นไปได้ที่จะหารูในหลอด การเพิ่มตัวแกะรอยให้กับพื้นผิวของส่วนประกอบของมอเตอร์ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะวัดการสึกหรอโดยการวัดการทำงานของน้ำมันหล่อลื่น. การสำรวจหาน้ำมันและก๊าซ – การทำรายงานหลุมเจาะ (อังกฤษ: well logging) ด้วยนิวเคลียร์จะถูกใช้เพื่อช่วยทำนายศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของหลุมเจาะใหม่หรือหลุมที่มีอยู่แล้ว. เทคโนโลยีที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับการใช้นิวตรอนหรือแหล่งกำเนิดรังสีแกมมาและตัวตรวจจับรังสีซึ่งจะหย่อนลงไปในหลุมเจาะเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของหินที่อยู่รอบเช่นความพรุนและการพิมพ์หิน การก่อสร้างถนน – เครื่องวัดความชื้น/ความหนาแน่นด้วยนิวเคลียร์ถูกใช้ในการกำหนดความหนาแน่นของดิน, ยางมะตอย, และคอนกรีต. โดยปกติจะใช้ ซีเซียม-137. jumboslot
การประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ – การเรืองแสงด้วยรังสี (อังกฤษ: radioluminescence) – การส่องสว่างด้วย tritium: tritium ถูกใช้กับ phosphor ในกล้องเล็งของปืนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงตอนกลางคืน. slot
บางเครื่องหมายบนรันเวย์และป้ายบอกทางออกของอาคารจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้เพื่อให้ยังคงส่องสว่างในช่วงไฟดับ – แบตเตอรีรังสีเบต้า (อังกฤษ: Betavoltaics). – ตัวตรวจจับควัน: ตัวตรวจจับควันแบบไอออไนซ์ประกอบด้วยมวลเล็กๆของสารกัมมันตรังสีอะเมริเซียม-241, ซึ่งเป็นแหล่งผลิตรังสีอัลฟา. ห้องที่มีการ Ionisation สองห้องจะอยู่ติดกัน. ทั้งสองห้องมีแหล่งผลิตขนาดเล็กของ 241Am ที่สร้างกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่คงที่. ห้องหนึ่งจะปิดและทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบ, อีกห้องหนึ่งจะเปิดให้อากาศโดยรอบข้างในมีขั้วไฟฟ้าแบบตะแกรง. เมื่อควันเข้ามาในห้องเปิด, กระแสจะชะงักเนื่องจากอนุภาคของควันไปติดกับไอออนที่มีประจุและส่งมันกลับไปสู่สถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า. ปรากฏการณ์นี้จะช่วยลดกระแสในห้องเปิด. เมื่อกระแสลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด, เสียงเตือนภัยก็จะดัง

Comments are closed